بودا کیست وعقایدش چیست و بودیسم کیست؟

این افراد مجاز به کشت گیاهان زراعی در بین ردیف های نهال های جنگلی و کسب محصولات کشاورزی بودند ، البته این ساده سازی سیستم از کشوری به کشور دیگر و از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت می باشد . حفاریها تعداد زیاد تاسیسات شهری، دهکده ها، شبکه های آبیاری و آثار دیگر را در اختیارما قرارداده است. بیشتر مساحت جنگلهای آمازون در حوضه آبریز رود آمازون و ۱۱۰۰ شاخه آن واقع شده است.

مساحت کل جنگلهای ایران حدود 3 میلیون 500 هزار هکتار تخمین زده میشود. حالا مخروبه های آن حدود 6 کیلومتر در شمال زرنج فعلی واقع بوده و مانند ساحۀ نادعلی است که قبلا در رابطه به یک ارگ مربوط به دوران های هخامنشی و ماقبل آن بحث شده و نشاندهندۀ موقعیت سده های قبلی پایتخت بودن منطقه است. پارسیان او را به دغلباز، مجوس بودن و واعظ سکائیزه متهم میکنند. وقتی او بمقابل برادرخود طغیان نموده و بعدا اعلام شاهی میکند شاید باین فکربوده باشد فقط وقتی میتواند این مقام را بمقابل پارسیان پیشتاز(که کامبوجیه را تا مصرهمراهی کردند) حفظ کند که بنیاد قدرت دیگری برای پشتیبانی رژیم خود ایجاد نماید.

در بسیاری از منابع وقتی صحبت از «بودا» میشود منظور همان «گوتاما بودا»، بنیانگذار مذهب بودایی است و همین به این باور غلط که منظور از لفظ «بودا» تنها همان «گوتاما بودا» است دامن زدهاست. این بدین معنی است، شهرکاسپاپیروس که احتمالا با کاپیسای قدیمی و مسکونه هخامنشی کاپیشا- کانیش (طوریکه درکتیبۀ بیستون ذکرشده) مطابقت دارد، درنزدیکی سرزمینهای اشغال شده توسط سکائیان واقع است. زمانیکه برادر او (کامبوجیه) شاه بود، باردیا طوریکه از اسناد نوشتاری معلوم است، حاکم شمال بوده که در آن سکائیان غلبه داشتند. او یکی ازیاغیان بمقابل شاه باردیا بوده، اما طوریکه ادعا میکند یگانه نفرنبوده است.

آیا او همان دادارشیش بکتریا بوده است؟ درجای دیگری در متن بیستون، ازجنرال دیگری بنام دادارشیش یاد میشود. داریوش همچنان غالبا نام اهورا مزدا را یاد آور میشود که به امر و ارادۀ او این کارها را انجام داده است. اگر کارها منظم باشد، دولت دایرهٔ میزان احداث کند، من میتوانم به شما این نیکویی را بکنم؟ زمانی که در دل جنگل قدم میزنید ابرها بصورت مه شدید خود را نشان میدهند برای اینکه ابرها را زیر پای خود ببینید میبایست به نقاط مرتفع و پرتگاهها نزدیک شود در این حالت اگر زمان مناسب باشد شما انتهای دره را نخواهید دید و اقیانوسی از ابر جلوی چشمان شما خواهد بود.

در محل زندگی شما روز درختکاری چه درخت هایی می کارند؟ میتوانید با دیدن تصاویر و تعرفه اجاره خانه روستایی در پینورست، محل اقامت و خانه روستایی مورد نظرتان را انتخاب کنید. در مسئله توتون و تنباکو و شخص مستاجر انگلیسی و حکایت منع از استعمال آنها که منتسب برؤساء ملت گردیده است من بابالمقدمه عرضه میدارد که از اصول موضوعه و مسلمات تمام ارباب عقولست که باید شخصی که مالک نقطه از نقاطست سد احتمالات ورود اجنبیرا بر آن نقطه بنماید حتی هر گاه عاقل احتمال بدهد فلان که اقرب مردمست باو اگر چندی در خانه او بنشیند اظهار مالکیت خواهد نمود و اخراج نتوان کرد مگر بمشقت فرمود (؟) از اول ممنوع از دخول خواهد بود چه رسد باینکه اگر کسی دشمن قوی پنجه داشته باشد و احتمال بدهد شاید شبیخون بخانه او بزند یا در صدد قتل او بر آید ویرا راحت نشاید و ثقبات و ثغور آنخانه کمال محافظت و مراقبت باید بنماید.

چقدرهیجان انگیز است اگر این وضعیت را با آنچه بیش از دو هزارسال بعد در افغانستان رخ میدهد، مقایسه کنیم. آنها نشان میدهند که بخصوص شمال افغانستان با کانالهای توسعه یافته به عمق اطراف و محلات، یک ساحۀ فوق العاده پربار و تولیدی بوده است. موقعیت ایشان درشرق باید بسیارقدرتمند بوده و میتوان تعجب کرد که داریوش چقدر کنترول بالای این “تابعین” خود داشته است. لذا او در موقعیت خوبی قراردارد تا کنترول عمومی را ادعا نموده و این کاررا موفقانه انجام میدهد. از همان راه دیروزی تا نقطهٔ صعود مصطفی رفتیم. یکی از آن سه نفر سردمدارها گفت سرکار، موقع خدمت گذشته راست میفرمائید.

آری میتوان گفت که خود سید چنین چشمی از شاه داشته است. شورشهای فرادا و واهیازداتا نشان میدهد که داریوش درمتن بیستون خویش در مورد حقیقت بسیارلیبرال بوده است. فرادا در مارگیانا و واهیازداتا در پرسیس بمقابل باردیا قیام میکنند. یکتعداد پارسیان پیشتاز در مناطق مختلف بمقابل باردیا قیام میکنند. درحصص مختلف امپراطوری، رهبران پارسی بمقابل شاه خویش قیام میکنند. او متعاقبا به “پارسی” بودن متهم میشود. او از نگاه نسل با هخامنشی بودن و قتل نمودن شاه در یکی از پایتخت های هخامنشیان، بآسانی میتواند کنترول قصرشاهی وسایرمظاهرقدرت سلطنتی را بدست گیرد.

دانش ما دربارۀ سرزمینهای افغانستان در دورۀ هخامنشیان، بین 550 و 330 ق م محدود است. از این رو، در همایش اقلیمی سال ۲۰۰۹ دولت بزریل موظف شده بود میزان تخریب را به ۳۹۲۵ کیلومتر مربع محدود کند. امروزه منطقه ارسباران از غرب به تبریز و مرند و از شرق به مشکین شهر و مقان و از جنوب به سراب محدود شده است. بافت سرسبز جنگل های ارسباران بدون شک در بهار و تابستان تماشایی است؛ اما فراموش نکنید که این اقلیم کوهستانی در بهار میزبان بادهای سرد است و میتواند برای سفر مشکلساز شود.

آبوهوای جنگل ارسباران از اقلیم مدیترانهای، خزری و قفقازی تاثیر پذیرفته و با بخشهای دیگر ایران تفاوتهایی دارد. آموزههای بوداچکیده آموزه بودا اینست:ما پس از مرگ در پیکری دیگر باز زاییده میشویم. این موجودات که بیش تر از دسته ی باکتری ها و قارچ ها هستند از بقایای موجودات زنده ی دیگر استفاده می کنند . از دیگر بناهای تاریخی در میان جاهای دیدنی آمل می توان به موزه تاریخ آمل اشاره کرد. شاید برایتان جالب باشد بدانید پل معلق آمل در صورت طقیان رودخانه و نابودی پایه ها، به لطف کمان های بالای پل از تخریب پل جلوگیری خواهد شد.

در عین زمان میدانیم که طبقۀ حاکم قسمت اعظم ایران شرقی و بخصوص شمالشرق، متشکل از اولادۀ مهاجمین سکائی از اوایل هزارۀ اول بودند. لذا داریوش در متن بیستون خویش بالای این حقیقت اصراردارد که او اولادۀ هخامنشیان است. شهر ریودوژانیرو به جنگلهای فوقالعاده و سرسبز آمازون بسیار نزدیک است و محال است که بتوانید از آن چشم بپوشید! در اینجا ممکن است سهمی از حقیقت دراین اتهامات موجود باشد.

او مخالف یاغیان پارسی و غیرپارسی بوده است. بعلاوه، او پارسیان را با اعماریک پایتخت جدید درپرسیپولیس (مرکز پرسیس) و هم با تصویر خویش درلباس شاهی پارسی آرامش میبخشد. هرودوتس میگوید درجریان جنگ مشهور سالامیز در 480 ق م، وقتی یونانی ها پارسیان را شکست میدهند، کشتی های پارسیان توسط سربازان مورد اعتماد او، یا پارسی یا مادی و یا سکائی بدرقه (رانده) میشدند. آتش سوزی به واسطه انسان یا طبیعت سبب از بین رفتن پوشش جنگلی می شود. در طول مسیر کوهنوردی، چشم انداز قله دماوند لحظه ای از مقابل چشم افراد کنار نمی رود و احساسی غرورآمیز از دیدن بلندترین قله ایران به انسان می بخشد.

هضم غذایش یک ماه طول می کشد! اما در جنگلهایی که تحت مدیریت قرار میگیرند، دخالتهای علمی سبب آن میشود که طول هر یک از این مراحل تحولی را کوتاهتر نموده و در ضمن ارزشهای تولیدی درختان جنگلی را نیز افزایش میدهند. با عبور از این مرحله و به تدریج درختان موجود در توده جنگلی به یک ساختار مشخصی میرسند که در آن درختان موجود دارای ارتفاع نسبی برابر (یک آشکوبه) و از نظر قطری نیز نزدیک به هم هستند. بعد از جاده هراز در دو کیلومتری به تونلی می رسید که پس از آن در سمت چپ تابلوی روستای چلاو دیده می شود.

با درنظرداشت تاریخها گمان نمیرود که وهیازداتا اغتشاش خویش را پس از 29 سپتمبر شروع نموده باشد. لذا روشن است که مردم نوار جنوبی بشمول پرسیس و اراکوزیای قدیمی در جنوب افغانستان، “شورش” خویش را قبل از 29 سپتمبر بمقابل شاه باردیا شروع نموده باشند نه بمقابل داریوش. در بیشتر موارد این تقلیدها حتی در همان کشور امریکا هم موفقآمیز نبوده است. او این بنیاد را در بین رهبران مادها و سایرین شمال مییابد که حاکم ایشان بود.

ارتش او شامل پارسها و مادها و ظاهرا یک جنرال ارمنی بوده است. او در عین زمان با تقرر یکتعداد رهبران ماد در مقامهای مهم و باقی ماندن ایکبتانه بحیث یکی از پایتخت های امپراطوری، مورد قدردانی مادها قرارمیگیرد. این جنگل ها از انبوه ترین مناطق جنگلی محسوب می شود، به گونه ای که ورود به آنها برخلاف جنگلهای شمالی کشور به آسانی ممکن نیست. جنگل های آمازون ۹ کشور را در آمریکای جنوبی در بر می گیرد. استفاده کردن از تمامی وسایل نقلیه برای وارد شدن به پارک، هیچ محدودیتی ندارد و به راحتی می توانید وسیله مورد نظر خود را در جای مناسب قرار دهید.

دیدگاهتان را بنویسید