حقایقی عجیب و ترسناک از آمازون – مجله اینترنتی شادمگ

به گفته مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان، هیچ مجوزی برای قطع درختان جنگلی صادر نشده و اشرافیت این اداره کل بر منطقه ارسباران بیشتر از این است که اشخاصی بتوانند در این زمینه اقدام گستردهای برای قطع درختان داشته باشند. ساحات جنگلی جلغوزه در افغانستان در حدود 43 هزار هکتار زمین میباشد که بیشتر در ولایات خوست، پکتیا، پکتیکا، ننگرهار و لغمان واقع شده است. آنـها دراوایل سالهای 670 با توسعۀ نفوذ خویش بداخل کوههای افغانستان وعبور آمودریـا بطرف بخارا و سمرقند کـه آنرا ماورالنـهر مـینامـیدند، احساس اطمـینان مـیکنند.

بعلاوه تعداد زیـاد حاکمان محلی درشمالشرقانی بودند کـه منشای هونی یـا ترکی داشته و با عشایرخویش درسرزمـینـهای ماورای آمودریـا رابطه نزدیک داشتند. درون 704 م ترکها و تبتیـان بـه شـهر ترمز بامتداد سواحل شمالی آمودریـا حمله مـیکنند. بسیـارممکن هست که درون سالیـان قبلی ترکها حملاتی بالای سرزمـین های جنوب هندوکش و گندهارا نموده باشند. درون 737 م ترکها بالای خلم (تاشقرغان) درشمال افغانستان حمله نموده و متعاقبا پایتخت ولایت جوزجان درون غرب بلخ را تصرف مـیکنند. اعراب مـیتوانند سیستان (یـا سجستان) و پایتخت آن زرنج را درنیمـه سده هفتم اشغال کنند.

حاکمـیت ارتدوکسی (مرسوم) اسلام درون سیستان فقط با صعود دودمان صفاری درنیمـه سده نـهم بطورمستحکم برقرارشده و فقط درپایـان سده دهم نیروهای اسلامـی مـیتوانند سرزمـینـهای شرقی مرزی را بطور دایمـی اشغال کنند. بآنـهم موفقیت اعراب محدود بوده و تعداد زیـاد شـهزادگان هندو و بودیست درون وادیـهای هندوکش وجنوب کوهها درون مخالفت با حاکمـیت اعراب از شمال وغرب ادامـه مـیدهند. بودیزم بطور آشکارا از یک زمان مشکل عبور نموده و تعداد زیـاد صومعه ها و گنبد ها مخروبه یـا ویران شده اند.

او همچنین اشاره نموده است که مردم ترک در اینجا زندگی میکنند. آمازون نام یك قبیله جنگجو در یونان باستان بود كه تمامی اعضای آن را زنان تشكیل میدادند. امروز از بیرون آمدن زنان جلو گرفتند، و هر که را از ایشان میدیدند میگرفتند و در قراولخانه نگه میداشتند. کاشت این نوع گیاهان میتواند منجر به افزایش فرسایش خاک شود؛ چرا که ریشه آنها در خاک نگه داشته نمیشود. ۴- برای رسیدگی بعرایض کلیه رعایا و مظلومین از جانب سنیالجوانب همایونی ترتیبی در امر عدالتخانه دولتی داده شود که رفع ظلم از مظلوم حقاً و عدلا بعمل آید و در اجراء عدل ملاحظه از احدی نشود.

این امر از یکطرف درست است، اما ملامتی باید بالای عدم کارهای باستان شناسی کنترول شده بعوض عدم موجودیت واقعی صنعتگران انداخته شود. بآنـهم وقتی درون 715 م خلیفه جدیدی برتخت دمشق مـی نشیند کـه مخالف قتیبه است، این جنرال پیروزمند مجبور بـه شورش علنی گردیده و متعاقبا توسط سربازان خودش کشته مـیشود. دراوایل سده هفتم، وقتی سوانژنگ و پیروانش ازکوههای افغانستان عبورمـید، ساسانیـان درمقابله با یفتلیـها و ترکها به منظور تسلط کناره های شمالشرقی فلات ایران قرارداشتند. بسیـارممکن هست که شیونایتها و یفتلیـها باعث این تخریبات شده باشند. الکساندربزرگ و مقدونیـان دریـافته بودند کـه شکست و اشغال جلگه های فلات ایرانیـان شاید یکی باشد، درحالیکه یک چیزکاملا متفاوت هست که مردم را درمحلات و امتداد کناره های فلات کاملا ساکت و آرام ساخت.

عربها بطورمستقیم از طریق دشتهای مـیانـه ایران مارش نموده و پس ازیک محاصرۀ طولانی نیشاپور درون غرب مشـهد فعلی (و درآنزمان یکی ازشـهرهای عمدۀ خراسان) را اشغال مـیکند. فهرست جاهای دیدنی آمل پر از دشتهای اطراف دماوند و جاده هراز است. کلبههای جنگلی معمولا از چوب ساخته میشوند تا با طبیعت جنگل سازگار باشند. در این فصل با رنگین شدن برگهای درختان و ریزش آنها مناظر فوقالعادهای پدید میآید و گردش در این جنگل سفر شما را ماندگار خواهد نمود. معابد آتش در سراسر فلات ایران اعمارمیشود. بعد ازآن چینائی ها بزودی فرغانـه را تسخیرنموده وموقعیت اعراب درشمالشرق فلات بشمول شمال افغانستان دوباره مورد تهدید قرارمـیگیرد.

بلخ کـه باراول در653 م توسط اعراب اشغال مـیشود بطور رسمـی پایتخت اعراب درون این قسمت فلات ایران درون 736 م مـیشود. شـهر بلخ به منظور اعراب (بعوض مرو) قسما بعلت این مبارزات دوامدار، بیشتر و بیشتر بحیث قرارگاه مرکزی (پایتخت قبلی خراسان درون سالیـان امپراطوری ساسانیـان) تبدیل مـیشود. درون 705 م ابوحفص قتیبه بن مسلم بحیث حاکم خراسان تعین مـیشود. فقط درسالهای 691/2 م تحت عبدالملک (685- 705 م) هست که حاکمـیت امویـها درشرق که تا اندازۀ اعاده مـیشود، اما به منظور چندین سال شمال افغانستان بحیث یک ساحه سرحدی (خط مقدم جبهه) باقی مـیماند. سیستان بحیث یک ساحه سرحدی باقی مـیماند جائیکه باصطلاح غازیـان جنگ بمقابل مردمان غیر مسلمان درشمالشرق و شرق را ادامـه مـیدهند.

به منظور دو صد سال بعدی بین نیمۀ سدۀ هفتم و نیمۀ سده نـهم م افغانستان فعلی شمالی وشمال شرقی بمـیدان جنگ به منظور کنترول نـهائی گذرگاهها بین شرق وغرب تبدیل مـیشود. در636 م، حدود 4 سال بعد از مرگ محمد، ارتش های عرب، ساسانیـان را درون القادسیـه بین النـهرین شکست مـیدهند. زابلستان، بغیر از ارتفاعات غزنی جنوب کابل شامل دو ناحیـه مـهم دیگربنام های زمـینداور(یـا بلاد الداور) و الرخاج مـیباشد. یکی ازمسایل عمده، کنترول تجارت پرمنفعت ابریشم بین چین و غرب بامتداد راه مشـهورابریشم مـیباشد. درون اینزمان ناحیـه مربوط یک حاکم ترکی مـیباشد.

جغرافیـه نگاران عربی همچنان دو شـهر درون این ناحیـه را ذکرمـیکنند: پنجوائی و تیگین آباد. جغرافیـه نگاران اولیـه اسلامـی مـیل داشتند این ناحیـه را قسمتی ازهند بحساب آورند. این منطقه دارای چشمههای گوناگونی است که به دلیل وجود مواد معدنی مثل گوگرد و جیوه رنگارنگ دیده میشوند و به چشمههای هفت رنگ شهرت دارند. از این مسیر می توانید با پیمایش حدود ۳ ساعت به آب معدنی لاله زار و بعد از یک ساعت دیگر به چلاو خواهید رسید .این مسیرها برای جنگل نوردی مناسب و لذت بخش خواهد بود .این جنگل را به نام جنگل لاله زار می شناسند .رودخانه «گرمارود یا گرمِرو» دارای طولی حدود ۵۰ کیلومتر است که از ارتفاعات شمالی رشته کوه البرز سرچشمه میگیرد.

جنگل گیسوم دارای اتاقهایی برای استراحت و یا اسکان در شب است که به همراه کافه، رستوران، سرویس بهداشتی و بازارچههای خرید سوغاتی در اختیار مسافران قرار میگیرد. برای دسترسی به آبشار آلوچال، در حاشیه شمال غرب روستای ابر، جاده خاکیای را میبینید. رونق کشاورزی، باغداری، دامداری و زنبورداری در روستای بلیران به سبب وجود همین رودخانه می باشد. این جنگلها در دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان قرار گرفتهاند و در ۶ استان شمالی ایران پراکنده هستند. دودمان تانگ فقط مـیتواند بکمک اویغورها (ترکی) نجات داده شود کـه درنیمـه سده هشتم یک امپراطوری بامتداد مرزهای شمالی چین ایجاد نمود اند.

دیدگاهتان را بنویسید