درآمد پستهزارهای بادغیس به جیب طالبان میرود – حقیقت سنج پیک

همین مسئله هم باعث زیبایی چشمگیر این پارک جنگلی شده. پارک جنگلی نمونه گردشگری میرزا کوچک خان با جنگلهای انبوه و همراه با جادهای زیبا یکی از بزرگترین پارکهای جنگلی در خاورمیانه و دومین پارک جنگلی بزرگ استان مازندران است. می بایستی توجه داشت که درختی که سالم و فاقد پوسیدگی باشد با هر قطری که دارد در این مرحله قرار می گیرد . فرودگاه تگل فاقد امکانات لازم برای حمل ونقل ریلی قطار و مترو است. جذابیت و تاثیرگذاری مستند «رهگذر نیمه شب» در سیر طولانی سفر و تحمل دشواریها توسط انسان مهاجر است. مثلا شرح علت مهاجرت، روایت گذشته فامیلی فلمساز و قضیه ارتباط طالبان با یکی از دوستان سابق فلمساز که در زندان بگرام میمیرد از جمله مواردی است که حذف آن میتوانست به کوتاه شدن فلم کمک کند.

برخی صداهای محیط را میشد همزمان به صورت جداگانه در یکی ازموبایلها یا یک ریکادر کوچک صدا ضبط کرد تا استفاده شود. علاوه بر موضوع ماورا، تسخیر یک دختر ۱۲ ساله توسط شیطان، آن را به یکی از مهوع ترین فیلم های تاریخ تبدیل کرده است. او که پیراهن سرخ رنگ و پتلون پتدار آبی با کلاه سیاه رنگی پوشیده، جدا از داغهایی که در قسمت پیشانیاش دیده میشود، طوری به نظر میرسد که شاید ۲۰ سال عمرش را سپری کرده است. در ار تفاع بیش از 4000 متری برف های دائمی مسلط هستند و عموما گیاهی وجود ندارد.

پاسخ: جنگل های بارانی استوایی خاستگاه اوّلیه بسیاری از درختان میوه جهان مانند موز، نارگیل و انبه بوده است. و در آخر می رسیم به ترمینال E که عنوان کوچک ترین بخش ورودی در فرودگاه تگل را نیز دارا است. درست نیست که ما به خاطر اینکه در کدام نقطه از خطِ خیالی متولد شدهایم باید در دام شرایط ناامیدکننده یا خطرناک قرار بگیریم». باید معنی گم شدن را بدانی تا بتوانی معنی یافتن و پیدا شدن را بفهمی.

در این منطقه ۲۲۰ گونه مختلف پرنده، ۵ گونه دوزیست، ۳۸ گونه خزنده، ۲۲ گونه ماهی و ۴۸ گونه پستاندار پیدا شده است. بحث مهاجرت از موضوعات مهم امروز در غرب است. مستند «رهگذر نیمه شب» روایت عینی یک فلمساز افغانستان از مهاجرت خودش، همسر و دو کودک شان از افغانستان به اروپا است. » یا «آیا باد موافق است یا مخالف؟ مکی – از آن کسانیکه بانیش بودند باید بپرسید که هرکس خدا میداند اسم نهضت مقدس ملت ایران را در خوزستان آورده هر کس گفتهاست زنده باد نهضت ایران گفتهاست زنده باد ملی شدن صنعت نفت امروزدارند ازشان انتقام میگیرند آقایان من جز بیطرفی جز سعادت ملت ایران جز خیرخواهی مملکت ترا بشرافتتان چیزی در این مجلس گفته ام؟

در حالی که بیشتر کاروبارهای سکس در آتن را زنان تشکیل میدهند، اما پارک پیدیون اریوس از زمانی زیادی بدین سو به یک محل مهم کاروباریهای سکس مردان باقی مانده است. این ترمینال دارای سیستم حمل و نقل اتوبوس و 2 راهروی مخصوص برای سوار شدن به هواپیما است. این ترمینال تنها دارای 2 درب خروجی است و آن هم اغلب در مواقع خاص استفاده می شود. سرپناه این پناهجوی افغان، تنها یک خیمهی ارزانبهایی است که روی سقف کانکریتی ساختمانی در میان درختان پارکِ به نام پیدیون اریوس قرار داشته و یکجا با یک پناهجوی ایرانی در آن به سر میبرد.

از جمله فصل آغازین فلم و نمای نمادین سوار بودن بر تابی که میچرخد، نمای ازعقب یک پنکه در تابستان داغ مزارشریف که زهرای کوچک مقابل آن نشسته است، گردباد برگها در صحنهی که نرگس در مزار شریف روی تصویر گپ میزند، پرواز قاصدکها در صحن بیرونی اردوگاه مهاجران در صربستان و نمایهای از سیمهای خاردار، حصارها و نردههای فلزی بلند در زندان مجارستان که نرگس هشت ساله وسط آن ایستاده است. مواردی هم است که میشد روی نوع ساختار و بودن و نبودن آن بخشها در فلم تمرکزکرد. وی با اندوه تمام، در مورد کارش صحبت میکند، اما هیچ راهی بیرون رفت از آن را نمیبیند.

محمود میگوید پولی که وی از طریق تنفروشی به دست میآورد، تنها میتواند مصارف روزانهاش را برآورده سازد و هیچ چیزی از آن را نمیتواند پسانداز کند. چنین گذاری میتواند پیامدهای چشمگیری برای بارشهای منطقهای و جهانی داشته باشد، چراکه جنگل های آمازون بین حالت گرمسیری بهطور بالقوه، اما خشک و ساوانایی در آینده، میتواند به سمت شمال تغییر مکان دهد و منجر به شرایط خالی شدن سبد نان و غذای آمریکای جنوبی و مناطق اصلی شهری شود. محمود در گوشهای از آتن، پایتخت یونان به سر میبرد، پناهجوی افغان که به امید رسیدن به یک زندگی بهتر راهی اروپا شده، اما حالا از بخت بد در کار و بار سکس یا تنفروشی در یونان گیر مانده است.

بنابراین شناخت و موجودیت روش مداوم آنها مهیم می باشد از این زمینه ابتدا باید به روش های حفاظتی احتیاطی مبادرت ورزید.یک جنگل سالم ونیرومند درمقابل دشمنان خود بهتر مقاومت می نماید. به میدانهای جنگ آزادی و مقاومت که جوانمردانی درخت آزادی را با خون خود آبیاری کردند و امروزه روح آنان از ما می خواهد که خون آنان را پاس داریم ، رادی و مردانه گی آنان را پاسداریم. همسرشما و دختران تان را به خاطر شجاعت، اراده و مقاومت تحسین می کنم». اما محمود تنها نیست، پارک پیدیون اریوس به یک فاحشه خانه پناهجویان غیرقانونی تبدیل شده است که برخی اوقات جوانان پناهجو ۱۵ سال نیز در آن دیده میشوند.

با وجود این، تنفروشان غیرقانونی خیابانی بیشتر پناهجوایانیاند که به گونه غیرقانونی دست به عمل سکس میزنند. آقای حنیف به خبرگزاری باختر گفته است طالبان اجازه نمیدهد چوب چهارتراش به گونهٔ غیرقانونی از افغانستان قاچاق شود. لحن بیانی نریشن فلم توسط نرگس بهمراتب گیراتر است و فلم حتا میتوانست بدون نریشن، گپ و گُفتهای مستقیم اعضای خانواده در جریان سفر پرمخاطره شان باشد که در موارد زیادی چنین است. غذای صبح، چاشت و شبشان همه در تنها خریطه گذاشته شده است. او افزود: سطح تالاب استان حدود ۸ هزار هکتار در ۲ شهرستان صومعه سرا و رشت سندش به نام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به نمایندگی از دولت صادر شده است و مابقی در حوزه شهرستان بندرانزلی این سند صادر خواهد شد.

چنین اقداماتی فضای فرهنگی کشور را تحت تأثیر قرار دهد و باعث دور شدن سرمایه گذاران از بازار، کم کار شدن و نا امیدنی نویسندگان، عدم دسترسی به محتوای با کیفیت و دلسردی خوانندگان کتاب در کشور میشود. از گپهای دلنشین نرگس و زهرای کوچک، بازیهای کودکانه شان، آرامش شان در لحظات عصبی پدرو مادر تا برفبازی دراردوگاه مهاجران و رقص نرگس با موزیک غربی، همه به مستند «رهگذر نیمه شب» جذابیت خاص بخشیده است. مصطفی که جوان چاق و باقوت است نفسش میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید