معرفی بزرگترین و معروف ترین جنگل های ایران

بآنهم خلیفه عباسی بزودی درک میکند که آمدن سلجوقها یک رحمت مخلوط بوده است. بآنهم مانند تمام دنیای اسلام، غلامان برای همیشه غلام باقی نمانده و بعضی از آنها دودمانهای خویش را بنیاد مینهند. محمود که حالا مستقل شده است به توسعه قدرت خویش ادامه میدهد. یکی ازمهمترین محصولات، بردگان ترکی است که بتعداد بیشمار به دنیای اسلام وارد میگردند. او در 900 م صفاریان را درنزدیک بلخ شکست داده و متعاقبا توسط خلیفه با تقرر بحیث حاکم خراسان پاداش داده میشود که بعدا حاکم بالفعل حصص شمالشرقی دنیای اسلام میگردد.

اومتعاقبا بطرف شرق رفته و در راه خود حاکم بامیان و شاه هندوشاهی کابل را شکست میدهد، قبل ازاینکه حاکم محلی غزنی را درغزنی امروزی درشرق افغانستان برکنار کند. ترکها موفق شده و جیپال آخرین شاه هندوشاهی ساحه کابل مجبورمیشود به جلگه های شرق پناهنده شود. این دو مرد همه از روی بینش میکوشیدند، و سپس خواهیم دید که به «عدالتخانه» تنها خرسندی ندادند، و خواست آخرین خود را، که «مجلس» میبود آشکار گردانیدند. وضع تا زمان آخرین حاکم غزنوی، بهرام شاه (1118- 1152 م) واقعا تغیر نمیخورد، وقتی غزنی چندین بار توسط سلجوقها، تحت آخرین حاکم ایشان، سلطان سنجر(1118- 1157 م) اشغال شده و بالاخره توسط غوریها از کوههای افغانستان مرکزی تسخیرمیشود.

وی خاطر نشان کرد: ارزیابان سازمان یونسکو در نخستین روز از بازدید میدانی خود در منطقه، از پارکهای ملی شاه حیدر و آنزا بازدید کرده و در جریان بازدیدهای روز اول طی گفت و گو با ساکنان روستاهای محدوده جنگل، مواردی نظیر حفظ معماری، پارامترهای فرهنگ، زندگی اصیل روستایی و اهمیت آن در ثبت جهانی را یادآوری کردند. در جوار منارمسعود، باستان شناسان یک مجموعه قصر را از زیر خاک بیرون کرده اند که احتمالا مربوط به زمان سلطنت همین شاه باشد. قراخانی ها بحیث یک قوت عمده ناپدید میشوند، اما گروه جدید ترکها جای ایشان را میگیرد که بصورت عام بنام غوز یاد میشود.

جیپال بطورقاطعانه در1000 م شکست خورده و بحیث یک برده در خراسان به فروش میرسد. دیگر هیچیک ازحاکمان غزنوی ازجنوبشرق کوههای افغانستان برای کنترول سرزمین های خراسان در جانب دیگر آن، آرزو و اشتیاقی ندارد. سلجوق ها درهمین سال پایتخت قدیم غزنه در خراسان (نیشاپور) را میگیرند. غزنه که بعدا باین نام نامیده میشود هرگزیک محل دارای اهمیت طبیعی استثنائی نبوده است. سامانیان مانند تعداد زیادی از دودمان ها، بطورسنگینی به ترکان برده و اجیر (که درایران بنام غلام یاد میشود) وابسته میشوند، بسیار زیاد مانند خود خلیفه بغداد که از سدۀ نهم ببعد توسط ترکان احاطه میشود. خود سامانیان باوجودیکه قویا توسط غلامان ترکی پشتیبانی میشوند، ایرانیان بودند.

سبکتگین باوجودیکه واقعا مستقل است خود را بحیث حاکم غزنی وسرزمین های مجاور و تابع امیرسامانی درنظرمیگیرد. او از سال های 893 تا 907 م حاکم بوده و کسی است که قلمروی سامانیان را بنیاد مینهد. پیرنیا می نویسد : « وقتی آریایی ها به فلات ایران آمدند ، مردمانی یافتند که زشت و از حیث نژاد و عادت و اخلاق و مذهب پست تر از آنان بودند . این حوادث یک نقطه عطف در تاریخ ایران و قسما افغانستان است. بعضی ازاین سلطنت های باجگذار در شمال بامتداد سواحل آمودریا قرارداشتند، جائیکه آنها یک حایل را بمقابل کنفدراسیون قبایل قراخانها ایجاد میکند که بر مرکز قدیمی امپراطوری سامانی اطراف بخارا و سمرقند تسلط داشتند.

باینترتیب مانند سکائیان در بیش از 1500 سال قبل، قبایل متعدد ترک خود را حاکمان ساحه وسیع سرزمینهای مییابند که از افغانستان در شرق تا نیمه ترکیه فعلی درغرب وسعت دارد. قبایل دیگر بسیار وحشی و خطرناک هستند. دکاندار را صدا کردم سفارش دادم، یک نفر حمال جوان دیگر اجیر کردم. کاپیبارااین برگچهخوار بشکه مانند با حدودا ۶۸ کیلوگرم وزن و ۱۲۰ سانتی متر قد یک حیوان جونده چاق محسوب می شود. به جرات میتوان گفت جنگل الیمستان جزو جاذبه های گردشگری محبوب استان مازندران محسوب میشود. پور داود نوشت : « از آنچه گذشت پیداست در پارینه نام مردمی که در آن ساما می زیستند امرد Amarda خوانده می شد و نام آمل در مازندران یادگاریست از آن دوران .

به باور وی این شهروندان خود ولایت بادغیس هستند که با قطع درختان سرمایۀ ملی خود در حال از بین بردن هستند. باین علت میتواند بحیث یک نقطه صف آرائی برای ماجراجویان و آنهائیکه میخواستند با کافران بجنگند، دارای اهمیت گردد. این مسئله در مصر واقع میشود، جائیکه احمد ابن تولون (84- 868 م) که پدرش بحیث باج از بخارا به بغداد فرستاده شده بود، دودمان تولونیها را ایجاد میکند. سلجوقها سنی بوده و خود را بحیث ناجیان سنت ارتدوکسی بمقابل بویه شیعه ایران غربی درنظرمیگیرند که برای مدت زمانی بغداد را دراختیارداشتند.

او در ایران، خلفای (سنی) را بمقابل دودمان شیعه بویه های شمال ایران تقویه میکند. تنفس اکسیژن خالص و آب و هوای مطلوب در بهترین جنگل های ایران، گردشگران زیادی را جذب میکند. امپراطورغزنوی برای تقریبا یک سده به رونق ادامه میدهد، درحالیکه وسعت آن تا اندازه زیادی از روزهای محمود کاهش مییابد(اما شاید قویتر از نتیجه آن). ساختمان بدور یک حیاط 31 در 50 متر با چهار ایوان (درگاه قوسی) بامتداد چهار جانب آن طرح شده است. دیوارهای حیاط با مجسمه گچی و سفالی نقاشی شده با رنگهای مختلف تزئین شده بودند. قصرهای متعدد مانند غزنی توسط حیاط ها با ایوانها و مجسمه های گچی و نقاشی دیواری تزئین کننده دیوارها دیده میشود.

اتاق های قصر بدور یک حیاط مستطیلی قرار دارد که در هر چهارجانب بواسطه یک ایوان جابجا شده در وسط هرجانب قراردارد. ایوان شمالی منحیث مدخل به حیاط عمل میکند درحالیکه ایوان جنوبی دربرگیرنده سالون تخت است. اعتراض است. در مورد تعیین هزینه نگهداری نیز به نحو فوق عمل میشود. ارسباران علاوه بر غنا در گونههای گیاهی و جانوری، آثار تاریخی باستانی متعدد و چشمههای آبگرم نیز دارد. این مقام مسوول دولتی در بادغیس همچنان حاکمیت محلی هرات را نیز از عوامل چیده شدن پسته پیش از موعد قانونی آن دانست و گفت که بخشی از جنگلات پسته در غرب افغانستان مربوط به ولایت بادغیس است و بیتوجهی مسوولان محلی هرات نیز منجر میشود تا در ماه سرطان دهها تن از مردم هرات بر علاوه هجوم به جنگلات پسته مربوط به ولایت هرات، به چیدن پسته در جنگلات بادغیس نیز میپردازند.

امروزه آستانه امامزاده عبدالله علاوه بر امامزاده، مجموعه ای شامل حوض شفا، مرقد بی بی فاطمه و سقاخانه است که بازدید از آن ها، خالی از لطف نیست. همانطور که از نام قورباغهٔ شیشهای پیدا است، این جانور پوستی نیمهشفاف و به رنگ سبز روشن دارد. به گفته بعضی ماهیرین درزمره لست حیوانات ناپدید شده به ذودی حیوا نات حما سه ساز به نام گوسفند مارکوپلو شامل خواهد شد . به گفته او تورها که معمولا از تهران میآیند حدود ساعت 10 تا 11 به لفور میرسند و تورگردانان مجموعه آنها را پذیرش میکنند. جنگل ابر شاهرود اگرچه به ابرهای همیشگیاش معروف است اما گاهی هم پیش میآید که اثری از ابرها نیست.

دیوارهای با برجهای نیم- دایروی تقریبا تمام مجموعه را احاطه نموده است. این سرزمین ها بامتداد مرزهای شمالشرقی فلات ایران برای مدت طولانی ازتجارت با چین و آسیای میانه بهره میبرد. کارشکنیهای درباریان بدینسان مشروطه در ایران پدید آمد. نکته دیگر اینکه مواد شوینده، پلاستیکها و سایر زبالههای خود را در رودخانهها، چشمهها و سایر آبهای سطحی نیاندازید. به این ترتیب، سرزمین آمازون بار دیگر فاجعهای بزرگ را تجربه خواهد کرد که تأثیر آن گریبانگیر عاملان این اتفاق نیز خواهد شد. شهرت این جنگلها که در شیلی و آرژانتین گسترش یافته است، بیشتر به علت تغییرات زیاد ارتفاعی می باشد.

اما جنگل آمازون که به “ریه تنفسی کره زمین” شهرت یافته تنها توسط افزایش دما تهدید نمی شود، بلکه قطع درختان و تخریب عمدی جنگل برای مصارف گاوداری و کشاورزی هم به مشکلات افزوده است. قبیله گوآجاجارا در سال دو هزار و دوازده، گروهی خودجوش به نام پاسداران جنگل ایجاد کرد که هدف از آن گشت زنی در منطقه و محافظت از جان و سبک زندگی بومیان ساکن در این جنگلها بود. «بهمن آقایی آرایی» یکی از این جوانان است که آن زمان در حال تحصیل در دانشگاه تهران بود.

زیرا درخت کاج موادی از ریشه ی خود در خاک ترشح می کند که از رشد بسیاری از گیاهان جلوگیری می شود . هر دو ساختمان طبقات بالائی خود را ازدست داده اند، اما سکیچ ها و فوتوگرافهای ازسده نزدهم نشان میدهند که در آنزمان منارها از ارتفاع زیادی تا حدود 60 متر با بدنۀ استوانه دربالای قاعده ستاره مانند برخوردار بوده است. سامانیان همیشه خود را امیر (فرمانده) مینامیدند که نشاندهندۀ تاکید تابعیت ایشان بمقابل خلیفه بغداد است. سامانیان بخاطر کیفیت اداره ایشان بسیار مشهور و قابل ستایش اند.

ایرانیان از سالیان دراز گرفتار شعر بودهاند، و از این کار زیانهای بسیار بردهاند. حاکمان و سربازان ترکی آنها از نفوس اکثریت وعمده ایرانیان شهرها و محلات فاصله میگیرند. باینترتیب پارسی بزودی به زبان عمومی دنیای ایرانیان شرقی تبدیل گردیده و پارسی برای نثر و شعر بکار میرود. محمود غزنوی یکی از قدرتمند ترین شاهان دنیای اسلام میشود. او کودک رابه لانهاش برده و در کنار دیگر تولهگرگاه بزرگ میکند و کودک که موگلی نام دارد، توسط این گرگها بزرگ میشود. از طرفی دیگر سیستم هایی که خوب طراحی شده باشند می توانند باعث کاهش یکسری از هزینه ها شوند و محصولات علفی که در این گونه فعالیت کاشته می شوند درآمد کوتاه مدت را فراهم آورده و این در حالی است که محصولات چوبی به صورت همزمان در همان سیستم رشد می کند.

همچنین، میزان همبستگی نقشه نهایی پتانسیل وقوع آتش سوزی با خطوط ارتباطی بیش از 68/0 می باشد که نشان می دهد عامل انسانی سهم بسزایی در ایجاد حریق داشته است. خلیفه امیدواربود او بتواند یک وزنه تعادل بمقابل قدرت رو به صعود صفاریان ایجاد کند. این منطقه زیستگاه یک دهم همه گونه های جانوری و گیاهی شناخته شده در روی سیاره است. برای مدتی منحیث شرقی ترین پاسگاه اسلامی بمقابل شاهان هندوی وادی کابل و گندهارای قدیمی بوده است. او یک جنگ طولانی را با حاکمان هندوشاهی کابل و گندهارا براه میاندازد.

دیدگاهتان را بنویسید