یبوست مزاج را برطرف می کند

چربیها بهطور عمده به ۳ دسته چربیهای اشباع، چربیهای غیراشباع (اشباعنشده) و چربیهای ترانس تقسیمبندی میشوند. بهطور رایج، این چربیها در کنار چربیهای ترانس که عامل بسیاری از مشکلات سلامتی است قرار میگیرند. در حالت چهار دست و پا قرار بگیرید. سطح پایین کلسترول را هیپو کلسترول مینامند، پژوهش درمورد دلایل این حالت نسبتا محدود است، اما برخی مطالعات یک ارتباط با افسردگی، سرطان و خونریزی مغزی را دیدهاند. اگرچه همه غذاها حاوی ویتامین هستند اما برخی از مواد غذایی سرشار از ویتامین و برخی دیگر ویتامین کمتری دارند.

همچنین، مصرف این چربیها ممکن است نسبت کلسترول بد به کلسترول خوب را افزایش بدهد که خود یکی دیگر از عوامل خطرزای بیماریهای قلبی است. آیا چربی اشباع باعث بروز بیماریهای قلبی میشود؟ بهتر است بدانید علائم چربی خون بسیار اندک است و بیشتر اوقات با تست های خون مشخص می شود، تا زمانی که با حمله قلبی یا سکته های مغزی متوجه آن شوید. در طرف مقابل، مصرف غذاهای فراوریشده سرشار از چربی اشباع از جمله فستفودها و غذاهای سرخکردنی احتمال ابتلا به چاقی، بیماریهای قلبی و بسیاری از مشکلات سلامتی دیگر را افزایش میدهد.

با اینکه شواهد موجود از تأثیرات مضر چربی اشباع بر سلامت بسیار غیرقطعیاند، دهههاست سازمانهای سلامت در سراسر جهان توصیه میکنند مصرف چربی های اشباع شده را به حداقل برسانید و آن را با روغنهای گیاهی بسیار فراوریشده مانند روغن کانولا جایگزین کنید تا احتمال بروز بیماریهای قلبی کاهش یابد و سالمتر باشید. به نظر میرسد این پروتئین یکی از عوامل قوی در بروز بیماریهای قلبی باشد. یکی از سادهترین روشهایی که برای چربی سوزی شکم و پهلو انجام میشود، توجه به رژیم غذایی روزانه است. در پژوهشی روی ۱۲ زن مشخص شد رژیم غذایی سرشار از چربی های اشباع محتوی ۸۹ درصد روغن پالم در برابر رژیمی محتوی چربی غیراشباع روغن فندق پروتئینهای پیشالتهابی اینترلوکین ۱ بتا و اینترلوکین ۶ را افزایش میدهد.

برعکس این چربیها، چربیهای غیراشباع مانند روغنزیتون در دمای اتاق بهصورت مایعاند. اشباعشدن مولکولهای هیدروژن موجب میشود چربی های اشباع شده در دمای اتاق جامد باشند. مورد دیگری که در برآورد هزینه تزریق چربی اهمیت دارد مربوط به خدماتدهی کلینیک یا مطب است. کبد چرب یک بیماری اغلب بدون علامت و پیشرونده است که تنها زمانی خود را نشان میدهد که فرد به صور تصادفی آزمایش انجام بدهد یا در مراحل پیشرفته بیماری باشد. علاوهبراین باعث افزایش توده بدون چربی بدن شده که به درصد چربی بدن کمک میکند. آیا می توان بدون انجام بوکال فت چربی گونه ها و صورت را کاهش داد؟

برخی از افراد به طور طبیعی نسبت به دیگران سبوم بیشتری تولید میکنند و این موضوع باعث چربی بیش از اندازه مو میشود. هر چه آب بیشتری بنوشید بیشتر میل به سیری دارید.به طور ساده تر مصرف آب کالری های غیر ضروری را کاهش میدهد. به جای گوشت قرمز، ماهیهای سرشار از اسیدهای چرب امگا ۳-مانند ماهی خال مخالی یا ماهی قزل آلا را امتحان کنید. امگا 3 در تن ماهی، ماهی ساردین ، ماهی سالمون و تخم مرغ و… روغن ماهی و روغن­های پستانداران دریایی و جلبک­های دریایی با وجود دو اسید چرب با چند پیوند دوگانه مشخص می­شوند: ایکوزاپنتانوئیک اسید (C20:5) و دکوزاهگزانوئیک اسید(G22:6).

فراوردههای نارگیل مانند روغن نارگیل، ماست تهیهشده از شیر کامل باکیفیت و گوشت گاوی که تغذیه طبیعی داشته، بعضی از نمونههایی از غذاهای سرشار از مواد غذایی مغذیاند که سرشار از چربیهای اشباعاند و ممکن است تأثیر مثبتی بر سلامتی داشته باشند. چربیهای اشباع در محصولات حیوانی مانند شیر، پنیر و گوشت و برخی روغنهای استوایی مانند روغن نارگیل و روغن پالم یافت میشود. تعداد زیادی از پژوهشها توصیهها را برای مصرفنکردن چربیهای اشباع و جایگزینی آن با روغنهای گیاهی و غذاهای سرشار از کربوهیدرات رد میکنند. چربیها ترکیباتیاند که در بسیاری از جنبههای سلامت انسان نقش ضروری بازی میکنند.

به پژوهشهای بیشتری در آینده نیاز است تا بتوانیم درک کنیم دقیقا چه ارتباط پیچیدهای بین مصرف درشتمغذیهایی مانند چربیهای اشباع و سلامت کلی وجود دارد. با این حال، بررسیهای انسانی در این زمینه محدود بوده و یافتهها غیرقطعیاند؛ بنابراین، به تحقیقات بیشتری نیاز است تا بتوانیم این ارتباط بالقوه را پیش از تصمیمگیری قطعی مشخص کنیم. بنابراین، ممکن است در پیشگیری از تولید بیش از حد سبوم نیز موثر باشد. اینکه چربی اشباع احتمال بروز بیماریها را افزایش بدهند یا خیر تا حد زیادی به این بستگی دارد که این چربیها جایگزین چه غذاهایی شدهاند یا چه غذاهایی بهجای آن مصرف میشوند و کیفیت کل رژیم غذایی چگونه است.

تا بتوانند چربی کف سر را از بین ببرند ولی باید بدانیم همان طور که چربی بیش از حد کف سر را پاک می کنند باعث از بین رفتن چربی ساقه موها هم می شوند. اگرچه تأثیر چربی اشباع شده بر بیماریهای قلبی بسیار مورد بررسی و منازعه قرار گرفته، ولی چربیهای اشباع ممکن است تأثیرات منفی دیگری نیز بر سلامتی داشته باشند. این چربی برعكس چربی اشباع، باعث كاهش تری گلیسیرید ها (اسیدهای چرب) و افزایش كلسترول خوب و كاهش كلسترول بد میگردد و به این طریق كلسترول وارد كبد می شود.

یکی از علل عمده توصیه به مصرف چربیهای اشباع در میزان حداقل این حقیقت است که مصرف چربیهای اشباع احتمال افزایش برخی از عوامل مؤثر بر بیماریهای قلبی مانند کلسترول بد یا لیپوپروتئین کمچگالی (LDL) را افزایش میدهد. تحقیقات متعددی نشان دادهاند مصرف چربیهای اشباع ممکن است عوامل خطرزای بیماریهای قلبی مانند کلسترول بد (LDL) و آپولیپوپروتئین بی را افزایش بدهد. اگرچه تحقیقات باکیفیتی ارتباط بین مصرف چربیهای اشباع و افزایش عوامل خطرزای بیماری قلبی را نشان میدهد، پژوهشها ارتباط چشمگیری بین مصرف چربیهای اشباع و بروز بیماریهای قلبی بهطور مستقیم را نشان نمیدهد.

افزایش سطح آن ها در خون معمولاً نشانه دریافت زیاد کربوهیدرات است و کاهش آن در هیپوتیروئیدی، سوء تغذیه و سوء جذب مشاهده می شود و در مقایسه با کلسترول، ارتباط ضعیف تری با بیماری های قلبی دارد. علاوه بر این، پژوهشهای فعلی ارتباط چشمگیری بین مصرف چربیهای اشباع و افزایش مرگومیر یا سکته مغزی را نشان نمیدهد؛ برای نمونه، در بررسیای در سال ۲۰۱۴ روی ۳۲ پژوهش که روی ۶۵۹۲۹۸ نفر انجام گرفت، ارتباط چشمگیری بین مصرف چربیهای اشباع و افزایش بیماریهای قلبی مشاهده نشد.

در تحقیقی در سال ۲۰۱۸ که در آن ۱۳۵۳۳۵ نفر از ۱۸ کشور بهمدت بهطور میانگین ۷٫۴ سال شرکت داشتند، مشاهده شد مصرف چربیهای اشباع نمیتواند ارتباطی با بروز حملات قلبی، بیماریهای قلبی و سکتههای مغزی یا بیماریهای قلبی منجر به مرگ داشته باشد. محققان در ادامه مکانیسمهایی را که چربی خون بالا از طریق آنان میتواند منجر به التهاب شود کشف کردند. مطالعات نشان داده ­اند که این نوع چربی ­ها می­ توانند به کاهش خطر سرطان­ های اندومتر، پستان و کبد کمک کنند. اگرچه تحقیقات نشان میدهند مصرف برخی از انواع غذاهای سرشار از چربی اشباع ممکن است بر سلامت اثر منفی داشته باشد، این اطلاعات نمیتوانند به تمامی غذاهای محتوی چربیهای اشباع تعمیم داده شوند؛ برای مثال، تأثیر یک رژیم غذایی سرشار از چربیهای اشباع بهشکل فستفود، غذاهای سرخکردنی، غذاهای پختنی محتوی شکر و گوشتهای فراوریشده نسبت به یک رژیم سرشار از چربیهای اشباع موجود در لبنیات پرچرب، گوشت دام (تغذیهشده با غذاهای طبیعی) و نارگیل متفاوت است.

دیگر پژوهش بر روی ۱۳۳.۴۶۸ نفر نشان داده است که مصرف روزانه توت ها باعث کاهش وزن در طی ۴ سال شد. مشکل دیگر این امر در بررسی درشتمغذیها بهتنهایی و بررسینکردن کل رژیم غذایی بهطور کلی نهفته است. اگرچه مشخص است غذاهای مغذی سرشار از چربی اشباع شده نیز میتواند بخشی از این رژیم غذایی سالم باشد، به یاد داشته باشید فارغ از الگوی تغذیهایتان، مهمترین چیز توازن و انتخاب غذاهای طبیعی است. عفونت یکی از عوارض عمل جراحی تزریق چربی به صورت است. در حال حاضر، یافتهها متناقض است و شاید موجب گمراهی در این زمینه شود.

همه این اطلاعات شاید موجب گمراهی مصرفکنندگان شود. در این مطلب، با چربی های اشباع شده و تازهترین یافتهها از تأثیرشان بر سلامت آشنا میشویم تا شاید این گره کور باز شود. تأثیر چربی اشباع بر سلامت یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات در تغذیه است. تحقیقات نشان می دهد که خوردن آجیل به طور منظم ممکن است به سلامت قلب و سایر فواید سلامتی کمک کند. برای رسیدن به این هدف ، شما باید بدنبال خوردن حداقل 1 گرم در هر 454 گرم وزن بدن باشید.

و در صورت درمان آیا چک آپ منظم در شما ضروری میباشد یا خیر؟ بهترین روش برای کاهش و درمان چربی خون تغییر سبک زندگی و رعایت رژیم غذایی مناسب است. چربی ها جز مهمترین این دسته از پلیمرها هستند و نقش های مختلف و بسیار حیاتی را در سلول های بدن انجام می دهند . سد لیپیدی غشای سلول از نفوذ آب جلوگیری میکند: ساختار پایه غشای سلول یک لایه چربی دو طبقهاست که یک ورقه نازک از لیپیدها فقط به ضخامت دو مولکول بوده و در سراسر سطح سلول تداوم داشته و یکپارچهاست. همچنین، مهم است به خاطر داشته باشید انواع مختلفی از چربیهای اشباع وجود دارد که هرکدام تأثیر متفاوتی روی سلامتی دارند و استفاده از اسیدهای چربی اشباع مختلف در تحقیقات نیز خود مشکل دیگری است.

چرا دانستن میزان کالری آجیل نوروز مهم است؟ از نظر این متخصصان، کل رژیم غذایی در تعیین سلامت فرد مهم است. با این حال، تحقیقات فعلی از این حقیقت پشتیبانی میکند که غذاهای مغذی پرچربی نیز میتوانند بخشی از رژیم غذایی سالم باشد. با این حال، به نظر دکتر لینکنر عوامل دیگری مثل ژنتیک، عادات تغذیه ای و محصولات آرایشی و مراقبت از پوست چرب هم هستند که می توانند باعث چرب شدن پوست شوند. این مکملها از عصاره ی گرفته شده ی پوست این میوه بدست می آید و موجب لاغری و کاهش اشتها میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید